Jiajia Zhang

Scene Shift

Scene Shift #01, Xiamen, 2009 C-Print
Scene Shift #02, Yangshuo Water Ox, 2010 C-Print
Scene Shift #03, Shilin Stone Forrest, 2010 C-Print
Scene Shift #04, Hongkong, 2012 C-Print
Scene Shift #05, Xiamen, 2009 C-Print
Scene Shift #06, SWFC, Shanghai, 2011 C-Print
Scene Shift #07, Web, Shilin 2011 C-Print
Scene Shift #08, Tourist Photo Spot, 2011 C-Print
Scene Shift #09, Basha, 2009 C-Print
Scene Shift #10, Tourists, 2011 C-Print
Scene Shift #11, Construction Site, 2011 C-Print
Scene Shift #12, Low Hanging Fruit, 2010 C-Print
Scene Shift #13, Vendor, 2010 C-Print
Scene Shift #14, Two Mandarines, 2010 C-Print
Scene Shift #15, Girl, Chongwu, 2011 C-Print
Scene Shift #16, Concierge, 2010 C-Print
Scene Shift #17, Classic Green Canvas Shoes, 2010 C-Print
Scene Shift #18, Jeans I, 2010 C-Print
Scene Shift #19, Nanhui, 2010 C-Print
Scene Shift #20, Cypress, 2010 C-Print
Scene Shift #21, SUV, Hefei, 2010 C-Print
Scene Shift #22, Cactus, 2010 C-Print
Scene Shift #23, Basha Hair, 2010 C-Print
Scene Shift #24, Rainbow, 2010 C-Print
Scene Shift #25, Bend Wall, 2010 C-Print
Scene Shift #26, New Xiamen, 2012 C-Print
Scene Shift #27, Disposal, 2010 C-Print
Scene Shift #28, Converse, 2010 C-Print
Scene Shift #29, Pudong Airport, 2010 C-Print
Scene Shift #30, Fabrik I, 2010 C-Print
Scene Shift #31, Jeans II, 2010 C-Print
Scene Shift #32, Magnets, 2010 C-Print
Scene Shift #33, Two Mussels, 2010 C-Print
Scene Shift #34, Cave, 2010 C-Print